ΤΡΑΞ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΤΡΑΞ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 31/12/2015

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:094539380
Γ.Ε.ΜΗ.:38341905000
Μ.Α.Ε.:41761/62/Β/98/946
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Ωραιοκάστρου
Διεύθυνση:ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 41
Τηλέφωνο:2310685060